beslissingen vallen – of niet

HET CONCEPT VAN PAKHUIS DEKKER

De maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in een hoog tempo op. Er ontstaan tal van nieuwe initiatieven en mogelijkheden, waar we op zoek gaan naar andere wegen om met elkaar samen te werken, te ontmoeten, te delen en nieuwe verbindingen met elkaar aan te gaan.

De multifunctionele invulling van het pakhuis speelt in op deze maatschappelijke ontwikkelingen. Waarbij het respect voor het monument groot is, waar duurzaamheid, sociaal ondernemen, maatschappelijke belangen en educatie vanzelfsprekend zijn en waar de geschiedenis van het pand , naast hedendaagse kunst, tentoongesteld wordt. Het is een kleinschalig project, waarbij rekening wordt gehouden met de buurtbewoners in meerdere opzichten. Een ingetogen, eigenzinnige en dynamische sfeer ontstaat door de inbreng van de gebruikers die nieuwsgierigheid creëren en bezoekers gastvrij ontvangen. Verbinden.

De filosofie van het Nieuwe Werken staat voor plaats en tijdsonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden, in deze filosofie staat het Nieuwe Denken centraal en onderschrijft Pakhuis Dekker deze manier van denken en werken.

Hierbij wordt uitgegaan van vier kernfactoren;

Inspiratie; uitdaging, ontplooiing, uitstraling, plezier, ruimte, ideeën opdoen, uitwisseling van kennis en activiteiten

Cultuur: sfeer, identiteit, uitstraling, warmte, communicatie, leiding, balans, aandacht, sociaal

Organisatie: leiding, duidelijkheid, afspraken, aanbod, representatie, aanspreekpunt, netwerk, besluitvorming, transparantie

Technologie: aanbod, draadloos, service, faciliteiten, kosten, gemak, bereikbaarheid

De ruimtes worden beschikbaar gesteld aan bedrijven, zzp-ers, kunstenaars en organisaties die passen in het concept van het pakhuis. Zij dienen in dat kader representatief te zijn, zowel binnen als buiten de muren van het pand. De verhuurster heeft in haar selectie sterk rekening gehouden met de mate waarin de huurder past in dit concept. Daarom kan een huurder door de verhuurster worden aangesproken op haar/zijn verantwoordelijkheden ten aanzien van het concept. De verhuurster van het pand zal op haar beurt zorgen voor flexibele en permanente kantoorruimte, netwerk-ontmoetings-congres-presentatie-expositie-ruimte, een keuken met kleinschalige horecafaciliteiten en door het gehele pand gratis WIFI.

Binnen het concept van Pakhuis Dekker vallen creatieve en zakelijke dienstverlening, kennisorganisaties, studenten, kunstmanifestaties en exposities. Daarbij is het telkens de inzet dat bedrijven, ondernemers, freelancers en zzp-ers elkaar opzoeken om samen te werken en elkaar te inspireren. De organisatie wil deze processen op allerlei manieren stimuleren en faciliteren. Verbinden is het sleutelwoord in Pakhuis Dekker.

Met de ondertekening van het huurcontract conformeert huurder zich met het concept, de normen en waarden van Pakhuis Dekker en zal zich binnen het gehuurde enkel activiteiten verrichten welke passen binnen dit concept. Verhuurster verwacht een actieve en open houding ten aanzien van het concept en een positieve houding ten aanzien van het Nieuwe Werken en Denken.