PAKHUIS DEKKER, EEN MONUMENT IN HEILOO

Het boek Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo, geeft niet alleen een uitgebreide beschrijving van de verschillende bouwfasen van het Pakhuis Dekker, maar laat ook zien hoe de handel in zaden van Jacob (Jac) Dekker zich ontwikkelde vanaf het begin in 1917 tot in jaren na de oorlog.

Jacob, boerenzoon uit Koedijk, begon na zijn ontslag uit militaire dienst met een handel in kool- en graszaden. De zaken gaan goed en al snel legt hij zich toe op de export van groentezaden.

Door de groeiende export groeit ook de behoefte aan opslag en goede transportmogelijkheden. Het spoor is onmisbaar voor het transport van groentezaden naar het buitenland. Op een smalle strook grond aan de Holleweg in Heiloo dichtbij het station wordt daarom in 1923 een pakhuis gebouwd. Het is een langwerpig gebouw van 8 bij 15 meter met twee verdiepingen en een plat dak. Er worden ook enkele machines geplaatst voor het drogen en schonen van groentezaden.

In de loop van de jaren twintig groeit Jacobs zaadhandel snel en in 1928 is uitbreiding van het pakhuis nodig. Op het smalle perceel kan dat alleen door het pakhuis naar achter uit te bouwen. Het gebouw wordt nu met 10 meter verlengd. Ook het machinepark wordt uitgebreid.

In de crisisjaren dertig maakt de zaadhandel een moeilijke tijd door, maar toch koopt Jacob een perceel grond grenzend aan het terrein van het pakhuis. Hierop laat hij een zijvleugel aan het pakhuis bouwen en hij laat het hele gebouw voorzien van een kap. Het pakhuis krijgt hiermee zijn huidige vorm en omvang.

Uit de bewaarde documenten blijkt niet alleen hoe het gebouw ontstond maar zij geven ook een beeld van de omgang met bouwvoorschriften, Hinderwet en veiligheidseisen.

In en na de oorlogsjaren weet Jacob de zaadhandel wel voort te zetten, maar het succes uit de jaren twintig komt niet meer terug.

Na het plotselinge overlijden van Jacob in 1954 geeft zijn zoon Jan zijn loopbaan als beroepsmilitair op en zet hij de zaadhandel van zijn vader voort. Ook deze periode komt in het boek aan de orde. Jan is geen zakenman zoals zijn vader, die altijd op reis was. Hij levert alleen nog veldslazaad aan afnemers in Frankrijk en is daarnaast vooral geïnteresseerd in bestuurlijk werk in de gemeente Heiloo. Hij was actief eerst twaalf jaar als gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor de VVD en daarna nog eens twaalf jaar als wethouder namens die partij.

Jan beëindigt de zaadhandel eind jaren tachtig. Het pakhuis heeft dan geen functie meer, maar Jan zorgt ervoor dat het behouden blijft zoals zijn vader het heeft laten bouwen. In 1997 wordt het gebouw een gemeentelijk monument.

Na het overlijden van Jan in 2012 koopt Jacky Mol het pakhuis. Zij renoveert en verbouwt het gebouw, zodat het weer een functie krijgt en waarbij de monumentale waarde blijft behouden. Er ontstaat nu een multifunctioneel centrum voor wonen, werken, logeren en bijeenkomsten van allerlei aard, waarbij het creatieve element altijd aanwezig is.

Het boek sluit af met een beschrijving van deze nieuwe periode in het bestaan van het pakhuis dat nu de naam Pakhuis Dekker krijgt.

In de oorlog moet het woonhuis van de familie Dekker aan de Kennemerstraatweg, welke ook het kantoor van de zaadhandel is, worden ontruimd. In het pakhuis wordt dan op de boven verdieping een wand geplaatst om zo een kantoorruimte voor het bedrijf te creëren. Deze afgescheiden ruimte is niet alleen een kantoor, maar er wordt ook een illegaal krantje gemaakt en in het laatste oorlogsjaar vergadert het verzet regelmatig in deze ruimte. Najaar 1944 wordt Jacob commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Heiloo en Egmond.

Van deze periode is een volledig archief bewaard waarvan in het boek Heiloo een dorp in oorlogstijd deel twee een uitgebreide beschrijving wordt gegeven.

  • Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo, auteur Teus Twigt

  • Heiloo een dorp in oorlogstijd deel 2, auteurs Jaap de Graaf en Josta de Graaf-Gieltjes

De genoemde boeken zijn te koop in Pakhuis Dekker, bij de Vereniging Oud Heiloo, bij Boekhandel Bruna en Kantoorboekhandel De Schrijverij.