boek-pakhuis-dekker

Bestel nu het unieke boek "Pakhuis Dekker een monument in Heiloo"

Als Jacob in 1954 op 61-jarige leeftijd plots overlijdt, neemt zoon Jan de zaadhandel over. Deze oud-beroepsmilitair heeft ook veel belangstelling voor de politiek en combineert zijn werkzaamheden voor de zaadhandel tientallen jaren met die voor de gemeenteraad en als wethouder. In 1986 beëindigt hij de zaadhandel. Het pakhuis wordt dan vooral gebruikt voor incidentele opslag, todat Jan in 2012 overlijdt. Zijn vrouw Miny neemt de zorg voor het pakhuis over en komt tot overeenstemming met kunstenares Jacky Mol, al jaren een vriendin van Jan, voor verkoop van het pakhuis. Mol maakt er een woongedeelte in voor zichzelf en maakt de rest van het pand geschikt voor kunstenaars en zakelijke activiteiten. De oorspronkelijke constructie is bewaard gebleven, behoudens enkele kleine aanpassingen, zoals dakramen in de kap. Over een paar weken, als de restauratie is afgerond, zal het verbouwde pakhuis officieel worden geopend. Het boekje ’Pakhuis Dekker, een monument in Heiloo’ is nu op onze website te bestellen!

HET SCHIJNT HIER OM DE HOEK GOED TOEVEN TE ZIJN

PAKHUIS DEKKER NU

De afgelopen jaren is het voormalige, bijna 100 jaar oude zaadpakhuis gerestaureerd en verbouwd tot een dynamische, creatieve en veelzijdige ontmoetingslocatie. Na een enorme make-over is met veel respect voor de historie en het monument, een nieuwe toekomst voor het pand gerealiseerd. Het resultaat van de metamorfose is een nieuw concept met de naam Pakhuis Dekker. Memorabele ontmoetingen vinden plaats in een multifunctioneel gebouw onder één groot pakhuisdak. Diverse evenementen op de begane grond, werkplekken op de eerste etage en een stijlvolle bed & breakfast op de zolderetage.

PAKHUIS DEKKER TOEN

Jacob Dekker, boerenzoon uit Koedijk, begon na zijn ontslag uit militaire dienst met een handel in kool- en graszaden. Door de groeiende export groeit ook de behoefte aan opslag en goede transportmogelijkheden. Het spoor is onmisbaar voor het transport van groentezaden naar het buitenland. Op een smalle strook grond aan de Holleweg in Heiloo dichtbij het station wordt daarom in 1923 een pakhuis gebouwd.